Резултати од испитот по предметот Информациски теѕхнологии одржан на 09.06.2021