Резултати од Јунска сесија 2019 во Охрид и Велес кај Проф.д-р Мирјана Секуловска