Резултати од К2 – Безбедност во туризмот кај Проф.д-р Пере Аслимоски