Резултати од комисиско полагање по предметот Транспорт и осигурување во меќународната трговија

Резултати од комисиско полагање по предметот Транспорт и осигурување во меќународната трговија

Резултати од комисиско полагање по предметот Транспорт и осигурување во меќународната трговија одржан на ден 02.12.2019

 

  1. Кандидат со индекс бр. 15057 – оцена 7

 

Од комисијата.