Резултати од Ноемвриска сесија 2019 кај Проф.д-р Јованка Билјан

Резултати од Ноемвриска сесија 2019 кај Проф.д-р Јованка Билјан

Резултати од испитот во Ноемврска сесија,кај Проф.д-р Јованка Билјан, одржан на 05.12.2019:
На дополнителен испит се повикуваат студентите со сл. индекси:
1. 15589 2. 16299
Доплнителниот испит се закажува за Вторник (17.12.2019) во 12:00 часот.
Предмете професор: Проф.д-р Јованка Билјан
Охрид, 10.12.2019