Резултати од Ноемвриска сесија 2020 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска