РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ХРАНА И КУЛТУРА – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2021 – ДОЦ.Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ