РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ПРВА ДЕКАДА – АВГУСТ 2020