РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ОДРЖАН НА 16.06.2020 – ОХРИД

РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ОДРЖАН НА 16.06.2020 – ОХРИД