РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЈУНСКА СЕСИЈА 2021 – ПРВА ДЕКАДА – КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ