РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – ДОЦ.Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ – ОДРЖАН НА 03.02.2021 – ОХРИД