РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – ЈУНСКА СЕСИЈА 2021 – ПРВА ДЕКАДА – ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ