РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГРАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – ЈУЛИ 2021 – ВТОРА ДЕКАДА – ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ