РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ВО СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2020 – ВТОРА ДЕКАДА