РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – НОЕМВРИ 2019 – ОХРИД