РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА – СЕПТЕМВРИ 2020 – ВТОРА ДЕКАДА – ОХРИД