РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА, ОДРЖАН НА 05.05.2021 – ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ