РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ОДРЖАН НА ДЕН 21.01.2021