РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ КАЈ ПРОФ. НАУМЕ МАРИНОСКИ