РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ ИСПИТИ КАЈ ПРОФ. КОРУНОВСКИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ХРАНА И КУЛТУРА, МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТИ ВО КУЛТУРАТА – ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2020 – ОХРИД

РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ ИСПИТИ КАЈ ПРОФ. КОРУНОВСКИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ХРАНА И КУЛТУРА, МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТИ ВО КУЛТУРАТА – ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2020 – ОХРИД