РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ ИСПИТИ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ХРАНА И КУЛТУРА, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ, МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГРАМИ ВО КУЛТУРАТА – ЈУНИ 2019

РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ ИСПИТИ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ХРАНА И КУЛТУРА, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ, МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГРАМИ ВО КУЛТУРАТА – ЈУНИ 2019