РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ ИСПИТИ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛ. НАСЛ. и МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗ. И ПРОГР. ВО КУЛТУРАТА – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ ИСПИТИ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛ. НАСЛ. и МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗ. И ПРОГР. ВО КУЛТУРАТА – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2021