РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕНИОТ ИСПИТ КАЈ ПРОФ. Д-Р ТАТЈАНА ДИМОСКА ОДРЖАН НА 16.11.2020