Резултати од писмениот испит по предметот Актуарство одржан на 06-09-2019