Резултати од писмениот испит по предметот Информациски технологии одржан на 06-09-2019