Резултати од писмениот испит по предметот Информациски технологии одржан на 25.06.2019