Резултати од писмените испити кај Проф.д-р Ристо Речкоски, одржани на ден 07.07.2020 г.