Резултати од полагањето кај Проф.д-р Пере Аслимоски на ден 27.06.2020