Резултати од поправни колоквиуми – Социјална патологија и Безбедност (07.05.2021)