Резултати од прв поправен колоквиум – Социологија на туризмот – Проф.д-р Пере Аслимоски