Резултати од првите колоквиуми кај Проф. д-р Иванка Нестороска од април 2019

Резултати од првите колоквиуми кај Проф. д-р Иванка Нестороска од април 2019

Колоквиумите се положени со минимум 21 поен.
Поправните колоквиуми ќе се одржат на 9ти мај со почеток во 9 часот.
Со почит,
проф. д-р. Иванка Нестороска