Резултати од септемвриска сесија 2020 и известувања за студентите – Проф.д-р Мирјана Секуловска