Резултати од втора декада и табела со крајни оцени – Проф.д-р Мирјана Секуловска