Резултати, писмени испити, Проф.д-р Ристо Речкоски, јануарска сесија 2021