Резултати по предметот Животно и здравствено осигурување во втората декада од јунскиот испитен рок Резултати по од испитот кај проф. Д-р Ивица Смиљковски