Резултати по предметот Животно и здравствено осигурување во втората декада од јунскиот испитен рок

Резултати по предметот Животно и здравствено осигурување во втората декада од јунскиот испитен рок

Резултати по предметот Животно и здравствено осигурување во втората декада од јунскиот испитен рок 1. 17089. 6(шест) 2. 16321 6(шест)
Проф. Др Снежана Дичевска