Резултати прв колоквиум по предметот Познавање на стоката со наука за исхрана