Септемвриска испитна сесија 2020 – прва декада – Проф.д-р Лилјана Баткоска