Соопштени за предавања по предметот Анализа на ризик во осигурувањето – Проф. Д-р Васко Речкоски

Соопштени за предавања по предметот Анализа на ризик во осигурувањето – Проф. Д-р Васко Речкоски

Се известуваат сите студенти дека предавањата по предметот Анализа на ризик во осигурувањето ќе се одржуваат секој Вторник во од 09:00 до 12:00 часот.