[Соопштение Додипломски] Термин за полагање втор колоквиум кај Проф.д-р Јованка Билјан

[Соопштение Додипломски] Термин за полагање втор колоквиум кај Проф.д-р Јованка Билјан

Почитувани студенти,
Вториот колоквиум по предметот Царински систем и политика ќе се одржи во Понеделник (13.01.2020) во 12:00 часот.
Охрид, 30.12.2019 Проф.д-р Јованка Билјан