Соопштение – I кол. Економика на ЕУ

Соопштение – I кол. Економика на ЕУ

Се известуваат студентите кој го слушаат предметот Економика на ЕУ дека првиот колоквиум ќе се одржи на 06.12.2019 година со почеток во 11 часот.
Предметен наставник, проф. д-р Вера Караџова