Соопштение I колоквиум проф. д-р Ангела Василеска

Соопштение I колоквиум проф. д-р Ангела Василеска

Се известуваат студентите дека I колоквиум по предметот Познавање на стока со наука за исхрана ќе се одржи со физичко присуство на ден 01.12. со почеток во 12 часот, а I колоквиум по предметот Царинско познавање на стоката ќе се одржи со физичко присуство на ден 07.12. во 12 часот. Студентите да ги запазат мерките во однос протоколот за полагање, а студентите кои заради ситуацијата со ковид не ќе можат физички да присуствуваат да се најават кај секретарот на факултетот. Со почит, проф. д-р Ангела Василеска