Соопштение Проф. Д-р Елена Цицкоска – Часови германски јазик

Соопштение Проф. Д-р Елена Цицкоска – Часови германски јазик

Часовите по германски јазик кај Проф. д-р *Елена Цицковска* за зимски семестар за Менаџмент во услужен сектор 1. година, Хотелско-ресторанска насока 1. година, Туризам 2. година, Осигурување 2. година и Менаџмент во услужен сектор 3. година ќе се одржуваат во* СРЕДА од 13:15 часот*. Подоцна ќе има распределба го групи.