Соопштение за Апсолвентска Прослава

Соопштение за Апсолвентска Прослава

Се известуваат апсолвентите од ФТУ дека прославата на апсолвентската вечер е организирана во хотел Аквалина во ресторанот покрај езеро.

Цената за прославата изнесува 1000 денари.
Уплатите се вршат во канцеларијата за сметководство во ФТУ секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот почнувајќи од 22.04.2019 понеделник.