Соопштение за ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК кај Елена Цицковска за сите насоки и години

Соопштение за ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК кај Елена Цицковска за сите насоки и години

Пријавување и информативен час кај Проф. Елена Цицковска ќе се одржи во среда 13.10.2021 год. во 14:00 часот во амфитеатар. Подробни информации по години и насоки во приложениот фајл.