Соопштение за испит – Проф д-р Јованка Билјан

Соопштение за испит – Проф д-р Јованка Билјан

Се известуваат студентите на насока Осигурување кои го полагаат испитот Меѓународна трговија кај проф д-р Јованка Билјан испитот ќе се одржи во наведените термини од распоредот за испити во 12 часот. Промена има само во времето на полагање на испитот од 14 часот корегирано е во 12 часот.