Соопштение за испити на втор и трет циклус на студии кај Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ

Соопштение за испити на втор и трет циклус на студии кај Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ

Испитите на втор и трет циклус на студии кај Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ закажани на ден 28.01.2020 година се одложуваат и истите ќе се одржат на ден 04.02.2020 год. (вторник) во 11 часот.
Охрид, 27.01.2020г. Предметен професор
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ