Соопштение за испито на трет циклус на студии кај Проф. Д-р Симона Мартиноска

Соопштение за испито на трет циклус на студии кај Проф. Д-р Симона Мартиноска

Испитот на трет циклус на студии кај Проф. Д-р Симона Мартиноска закажани на ден 28.01.2020 година се одложуваат и истиот ќе се одржи на ден 04.02.2020 год. (вторник) во 11 часот.