Соопштение за извршување на студентската пракса

Соопштение за извршување на студентската пракса

На ден 16. 05. (четврток) во 11 часот во просториите на амфитеатарот ќе се одржи средба со студентите од насоките Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент, ГИД и Гастрономија во врска извршувањето на Студентската пракса. Ќе бидат разгледани и предлозите на студентите кои самите одлучиле за местото за извршување на праксата.
Проф. д-р Симона Мартиноска