Соопштение за колквиум Царинска тарифа

Соопштение за колквиум Царинска тарифа

Се извесуваат студеднтите кои го положија првиот колоквиум по Царинска тарифа, на ден на испит во јули ќе полагаат втор колоквиум, а оние студенти кои не го положија првиот колоквиум ќе имаат право да полагаат поправен прв колоквиум или цел испит.
проф. д-р Данијела Милошоска